Privacy Policy van De webontwikkelaar

De Webontwikkelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

www.dewebontwikkelaar.nl/

Koolhovenlaan 102

5036TR Tilburg

0031651298295

Yvonne Beeris is de Functionaris Gegevensbescherming van De webontwikkelaar. Zij is te bereiken via Yvonne@dewebontwikkelaar.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

De webontwikkelaar verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type.

 Extra gegevens die ik verwerk bij een samenwerking

 • adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • BTW-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door De Webontwikkelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: van 1 jaar.

Indien er tot een samenwerking wordt aangegaan, zullen persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst worden bewaard. Daarna bewaar ik gegevens alleen in de financiële administratie, voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier voorkomt u dat er gegevens van uw kind verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via Yvonne@dewebontwikkelaar.nl. Ik verwijder dan onmiddelijk deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Webontwikkelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u onze dienstverlening te informeren.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • De webontwikkelaar analyseert uw gedrag op de website.  Dit heeft als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • De Webontwikkelaar slaat uw persoonsgegevens op voor bovengenoemde verwerking(en). Dit gebeurt gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 • Indien overgegaan wordt tot een samenwerking gebruik ik uw persoonsgegevens ook  om:
  • een factuur te verzenden;
  • eventuele diensten op uw locatie uit te voeren.

De Webontwikkelaar slaat uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. Dit gebeurt alleen in de periode dat de samenwerking loopt. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Webontwikkelaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Webontwikkelaar) tussen zit. De Webontwikkelaar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • www.xel.nl: beheerder website, heeft toegang tot de backend van de website en kan op die wijze inzage krijgen in persoonsgegevens zoals naam en achternaam,  bedrijfsnaam en e-mailadres.
 • www.googleanalytics.nl: analysetool om de website te optimaliseren, heeft toegang tot de locatie van de websitebezoeker, de pagina’s die de bezoeker bezoekt en de tijd die de bezoeker op de website doorbrengt.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

De Webontwikkelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. En alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Webontwikkelaar verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ik zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Webontwikkelaar blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De Webontwikkelaar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Webontwikkelaar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden. Deze hebben als doel op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies. Tevens heb ik uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.  U kunt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Webontwikkelaar. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de  bewaarde persoonsgegevens u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens  insturen naar Yvonne@dewebontwikkelaar.nl. U kunt tevens een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Yvonne@dewebontwikkelaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vraag ik u altijd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek, maar altijd binnen vier weken. De Webontwikkelaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn

De webontwikkelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Ik  neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Yvonne@dewebontwikkelaar.nl.